Review Nếu chỉ còn một ngày để sống – Nicola Yoon

Review Nếu chỉ còn một ngày để sống – Nicola Yoon

By Sachvui - 23 Tháng Mười Hai, 2021
Rate this post

Lệnh cách ly 15 ngày khiến bạn cảm thấy thật bức bối, buồn chán? Nhưng có lẽ bạn không biết rằng, đâu đó trong thế giới văn học rộng lớn, có một cô nàng đã cách ly bản thân với xã hội tận mười-tám-năm cuộc đời cơ đấy!

Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜̂ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑆𝐶𝐼𝐷 ( 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐼𝑚𝑚𝑢𝑛𝑜𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦)  ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑐𝑜́, ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 “𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ 𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔” – 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑜́ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̛̉, 𝑡𝑖𝑚 đ𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑜𝑛𝑔, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐: 𝑐𝑜̂ 𝑛𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖. 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 đ𝑎̃ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 18 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̂ 𝑛𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑒̣ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂ 𝑦 𝑡𝑎́ 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑎. 𝐶ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑘𝑒̂́ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑜̂ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑜́𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛. 𝑉𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̣𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒.

neu chi con mot ngay de song

Hồ sơ nhân vật

Maddy

Bằng một cách nào đó, tớ thấy Maddy giống hệt tớ, hay phần lớn tất cả chúng ta những ngày gần đây; cả ngày chỉ ở trong phòng, đọc sách, tham gia các lớp học online, lượn lờ lên mạng, rồi lặp lại, lặp lại, một cách nhàm chán.

Maddy và chúng ta đều là những chú mọt sách, đều yêu thích việc khám phá thế giới bên ngoài rộng lớn qua những trang giấy thơm tho, nhưng không chỉ có thế, cô nàng còn ước mơ rằng một ngày, chính cô có thể trở thành một phần của cái thế giới hoa lệ hấp dẫn ấy.

Sự pha trộn từ hai dòng máu Á và Mỹ Phi đã tạo nên một cô nàng Maddy ngọt ngào, ấm áp. Khi đọc lần đầu, tớ đã không ít phần ghen tị với sự tình cảm của hai mẹ con Maddy ở đầu câu chuyện, những bữa cơm tối ấm cúng, những trận board game thú vị, những cuộc tâm sự thân thiết… Tất cả tạo nên một mái ấm gia đình hạnh phúc, yên ả.

Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến…

“𝑇𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑂𝑙𝑙𝑦 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑀𝑎𝑑𝑑𝑦 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑢̛̉𝑎: 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑜́𝑎 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑥𝑎 𝑙𝑖̀𝑎 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎𝑛; 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑜̂̃𝑖 ℎ𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦.”

Gợi ý: Thu hút những điều tích cực với 3 cuốn sách hướng dẫn áp dụng luật hấp dẫn hiệu quả

Olly

Một chàng trai tình cảm, lãng mạn và đặc biệt luôn dành trọn sự yêu thương cho phái nữ, là mẹ và em gái.  Cũng chính là điều ấy  ở cậu chàng đã thu hút cô nàng Maddy của chúng ta; cậu luôn biết cách quan tâm, bảo vệ những người xung quanh mình như một bản năng vốn có của một “quý ông” lịch thiệp.

Oliver là cái tên mà bố thường hay gọi cậu- cái tên nghe thật quyến rũ và hấp dẫn làm sao, tựa như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, nhẹ nhàng, vừa phải chứ không quá mãnh liệt, dồn dập. Khi ở bên Maddy, cậu mang đến cảm giác bình yên, êm ả đến lạ kỳ; trái ngược hoàn toàn với khi cậu phải đối diện với gia đình, cụ thể là người bố ngày đêm say xỉn, suốt ngày hành hạ, mắng nhiếc mẹ con cậu. Có lẽ, vì chính bản thân đang ở trong hoàn cảnh phải đối mặt với những xung đột nặng nề, nên cậu không muốn những người xung quanh phải chịu nhiều đau khổ thêm.

“𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑔𝑖̀ ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎. 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑒𝑚, 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑜.

𝐶ℎ𝑜 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛.”

Mẹ của Maddy:

Là một người mẹ, người “bố”, một bác sĩ kiêm luôn người bạn thân duy nhất của Maddy. Cô đã từng có một gia đình thật hạnh phúc với những người mà cô thương yêu; nhưng không may vụ tai nạn năm nào đã cướp đi mạng sống của hai người đàn ông yêu quý nhất cuộc đời cô. Từ đó cô “giam” mình lại cùng đứa con gái bé bỏng duy nhất- cũng là người cô yêu thương nhất còn tồn tại trên đời…

[𝑀𝑒̣ 𝑔𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̂̀𝑢. “𝑀𝑒̣ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́. 𝑀𝑒̣ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑐𝑜𝑛. 𝑂̛̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑥𝑎̉𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜𝑛.“

𝑀𝑒̣ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ. “𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑥𝑎̉𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦.“]

Có thể bạn quan tâm: 30 bài học đúc kết từ “Muôn kiếp nhân sinh 2”

Xin đừng trách mắng cô ấy, đừng buộc tội cho một trái tim tan nát quá nhiều.

Tình yêu đầu đời, với tớ, như một bông hoa đẹp, mang đến cho ta những niềm vui tuyệt vời, nhưng các cậu ạ, bông hoa ấy là vô cùng non nớt, chẳng thể chống đỡ được mưa gió, lại dễ dàng tàn lụi. Lần đầu biết đến tình yêu, thứ tình yêu ngây thơ và vụng dại, thứ tình yêu được nảy mầm khi ta còn chưa hiểu nhiều về sự đời, về những biến cố lớn lao trong cuộc sống, ngay khoảnh khắc ấy, ngay khi ta đang chênh vênh, đang hoang mang lo sợ, thì ‘tình yêu’ khe khẽ ùa tới, ép ta phải trưởng thành, ép ta phải lớn. Chính giây phút ta nhận ra tình yêu là gì, cũng là lúc ta nói lời tạm biệt với khoảng thời gian ấu thơ. Maddy, Olly, tớ, cậu, tất cả chúng ta, không sớm thì muộn, ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác ấy, sẽ được tận hưởng những ngọt ngào, những RLBTBB (rối loạn bao tử bươm bướm), cả những đắng cay, những đau xót, những sự ‘tan vỡ trái tim’ mà tình yêu mang lại.

Giống như ve lột xác, bươm bướm chui ra khỏi kén, đó là những nấc thang mà con người buộc trải qua. Quá trình này, có thể nói, đầy đau đớn, và cũng không ngừng giúp ta dần vén mở bức màn cuộc sống. Dù có chấp nhận hay không, thì theo dòng chảy thời gian, chúng vẫn ào ào tuôn tới. May mắn và bất hạnh, đẹp đẽ và xấu xí, vui vẻ và đau khổ,… tất thảy đều như những hạt bụi li ti trong không khí, luôn tồn tại quanh ta, luôn chiếm một vị trí nào đó trong dòng thác cuộc đời.

Xem thêm: Top những quyển sách dạy làm giàu nên đọc mùa covid

Nhưng này cậu ơi, chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trên đời, đừng vì chút khó khăn, vấp ngã mà chìm vào bóng đêm của sự bi quan, tiêu cực. ‘Tương lai’ thuộc về một khía cạnh mờ ảo, mông lung và bất định. Cậu sẽ chẳng thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào năm sau, tháng sau, ngay ngày mai, hay thậm thậm chí ngay giây phút tiếp theo của cuộc đời mình. Và phải chăng vì vậy, một số người cố tình buông thả, mặc kệ cuộc đời chảy trôi, không nỗ lực, không cố gắng, thậm chí không thèm bận tâm. Có phải vì trong đầu họ tồn tại suy nghĩ “Ôi chao thời gian còn nhiều, tôi còn cả một chuỗi ngày dài dằng dặc phía trước, vội vàng làm chi để tốn công tổn sức?” Nhưng họ nào hay biết rằng, chính suy nghĩ ấy, chính câu nói ấy là chiếc máy hút khổng lồ nhất, hút cạn một cách nhanh chóng thời gian gian mà họ đang có.

Thế,

Còn cậu thì sao, nếu chỉ còn một ngày để sống, cậu sẽ làm gì?

0/5 (0 votes)
Recommended for You
Leave a Comment