Những câu Lộc Xuân trong Phật giáo

Những câu Lộc Xuân trong Phật giáo

By Sachvui - 17 Tháng Một, 2022
Rate this post

Những câu Lộc Xuân trong Phật giáo

hinh anh chuc tet 7

** Bản tánh căn lành hướng bản nguyên,

Bản nguyện tự tánh sẵn linh huyền.

Bản tâm vun tưới ba cành huệ,

Bản nguyện nương kề chín phẩm sen.

** Bảo bối trong tâm báu Phật truyền,

Điều răn giới cấm giữ tròn nguyên.

Thân phàm đổi được thân kim sắc,

Của tạm làm nên của vững bền

** Bảo ngọc nào qua báu Phật truyền

Điều răn giới cấm giữ tròn nguyên

Thân phàm đổi được thân kim sắc

Của tạm làm nên của vững bền

** Bố thí pháp lành khắp rải ban

Kính trên nhường dưới được chu toàn

Lập công bồi đức nhiều duyên phước

Trí tuệ dồi dào phước lộc sang.

** Bổn tánh an nhiên, bổn tánh nhàn

Tâm hồn giải thoát, tâm hồn ngoan

Không lo, không nghĩ, không sầu muộn

Chẳng vướng, chẳng đeo, chẳng buộc ràng

** Bớt cơn giận, bớt giận trách người.

Chào năm mới, đời vui tươi như Tết

Thêm tiếng cười, thêm lời từ ái.

Đón xuân về, sống trẻ mãi như xuân.

** Bước lành đổi mới kể từ đây,

Học đạo duyên may gặp bạn thầy.

Nỗ lực hành thiền ngời đuốc tuệ,

Tịnh tâm tu học sáng Liên đài.

** Bước đầu gìn giữ đức khiêm cung,

Cảm mến người quen kẻ lạ lùng.

Nền tịnh chân truyền kinh pháp rạng,

Cửa từ tiếp dẫn chúng sanh chung

** Bước đầu tu học đạo cao minh,

Hữu duyên tương hội bậc căn lành.

Từ bi hỷ xả tâm an ổn,

Bình đẳng dung hoà trí nhẹ thanh

** Cao quý trời sanh tánh sáng trong,

Gương tâm sáng rỡ ánh sen hồng.

Toàn tâm giữ giới trau nguồn đức,

Vẹn trí cần tu dưỡng tánh không.

** Cảnh Phật thanh cao cảnh ước mong

Trần gian lưu lạc ngổn ngang lòng.

Phăng giây trí huệ lên nguồn giác,

Tắm nước dương chi tẩy bụi hồng

** Chỉ tự ta dữ lành phước tội,

Chỉ tự ta nghiệp đổi nhơn thay,

Tự ta trau sửa dồi mài,

Sạch nhơ không thể nhờ ai liệu giùm.

** Chắp tay chánh niệm Di Đà

Trang nghiêm giới đức diệt ma trong lòng

Ta Bà lục độ thong dong

Thản nhiên mà lại không không dính trần

** Chánh trực trau dồi hạnh thẳng ngay

Trực tâm kiên chí dõi theo Thầy

Trực ngôn hướng thiện đời thương mến

Trực tính chơn tâm đạo hiệp vầy

** Chớ làm các điều ác,

Gắng làm các việc lành,

Giữ tâm ý trong sạch,

Lời chư Phật dạy rành.

** Chúc mừng năm mới, vạn sự an

Gia đình hạnh phúc, được giàu sang

Công danh sự nghiệp, luôn bền vững

Phú quý vinh hoa, thật vẻ vang

** Chúc tất cả, mở tấm lòng nhân nghĩa

Chúc ai ai cũng giữ giới trì trai

Chúc tình thương rộng mở khắp muôn loài

Chúc sanh chúng nương trở về bến giác.

** CHÚC Xuân Kỷ Hợi – Hoan hỷ Xuân

MỪNG Xuân Di Lặc – Nụ cười Xuân

NĂM nay Xuân đến – Xuân thanh thoát

MỚI thấy Xuân về – Phúc lộc Xuân.

** Con đường nhân quả lẽ đương nhiên

Báo ứng hành vi hiện nhãn tiền

Lòng tịnh cho đời muôn ánh tuệ

Gương vàng in bóng một đài sen

** Có học có nghề hay

Biết thực hành không sai

Biết nói lời hay đẹp

Là phước đức lớn nhất

** Cửa đạo ngày nay bước vững vàng

Phát lòng độ chúng chí hiên ngang.

Tạo duyên giữ giới tâm chơn chánh,

Gieo phước tu hành tánh thiện thanh.

** Cửa đạo thành tâm đạo vững vàng,

Lòng thành tín đạo trí tâm an.

Nuôi tâm nhân ái đời tươi đẹp,

Dưỡng tánh hiền lương đạo rỡ ràng

** Cửa Phật đón khách mười phương,

rước Phước Lộc cả nhà hạnh phúc;

Xuân thiền tỏa hương khắp chốn,

rèn Đức Tâm trọn kiếp bình an.

** Cửa pháp gài then thử thách người

Kiên trì tinh tấn chí không lui

Thức tâm vô ngã thần thông hiện

Kiến tánh chơn như giác ngộ rồi

** Cung chúc tân niên một chữ nhàn.

Chúc mừng gia quyến đặng bình an.

Bên thềm năm mới tăng thêm tuổi

Giải thoát tâm tu đến Niết Bàn.

** Cung chúc Tân Xuân phước miên trường

Chúc trong gia quyến được an khương

Tân Niên lai đáo đa phú quý

Xuân đến an khương vạn thọ tường

** Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu

Chúc trong gia quyến được an khang

Tân niên lai đáo đa phú quí

Xuân đến an khương vạn thọ tường.

** Cũng thân này tạo gây nghiệp ác

Cũng thân nầy tu các hạnh lành

Cũng thân này mê vọng chúng sanh

Cũng thân này giác chơn thành Phật

** Dòng đời trôi bất tận

Nẻo đạo cũng vô biên

Xuân thiền luôn tinh tấn

Kết chuỗi hạt thiêng liêng.

** Duyên may tu phước gặp hưng thời

Gieo hạt vui thì hái quả vui

Đem vật chất trần hư ảo tạm

Đổi công đức báu vĩnh miên đời

** Gặp người trí thật tình chỉ lỗi

Nên kết thân học hỏi trau dồi

Xem như kho báu trên đời

Gần người trí thức lành vời dữ xa

** Giàu có, cao sang, quyền tước lớn

Thông minh, mạnh khỏe, sống bình an

Cháu con hiếu thảo đầy hạnh phúc

Nhờ có tu nhân tích đức nhiều.

** Giáo Pháp hoa thêu kết gấm lòng,

Lòng thanh, ý tịnh nếp gương trong.

Trong chay, ngoài giới, nên công rạng,

Rạng đức thương người đức thứ dung

** Giáo pháp Phật một mùi giải thoát

Nước Đại dương một vị mặn mòi

Tự ta nương tựa lấy ta

Vững như hải đảo phong ba chẳng sờn

** Giữ giới thanh trong chẳng vết tỳ,

Vẹn phần pháp luật vẹn điều quy.

Bụi trần thân ví vương nhơ bợn,

Nước tịnh tâm nhuần rửa thị phi

** Giữ thân khẩu ý trọn lành

Phật tử như thế rành rành đáng khen

Tiếng thơm ngào ngạt hương sen

Tâm lành trí sáng chân linh hiện bày

** Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm

Cho tâm như ngọc luyện dồi tâm

Cho hoa trí huệ tươi ngàn kiếp

Cho quả từ bi đẹp bội phần

** Hân hoan từng bước nhẹ

Con về đón đầu xuân

Thầy tặng cành lộc quý

Vui vẻ trọn mùa Xuân.

** Hằng ngày gieo tạo phước duyên

Quanh năm suốt tháng chẳng làm phiền ai

Thương yêu quý mến trong ngoài

Cả đời hạnh phúc không ai oán thù.

** Hạnh phúc mùa xuân đẹp biết bao,

Hoa xinh tươi nở vị thanh tao.

Bền lòng yêu đạo tâm trong sáng,

Vững chí lo đời nguyện đức cao

** Hạnh phúc xuân nay dựa Phật đài,

Kiếp trần lưu luyến luỵ trần ai.

Lau gương trí tuệ soi đường tục,

Nhuận nước cam lồ tỉnh giấc say

** Hạnh phúc xuân về hạnh phúc thay

Ban ân thí phước phước sâu dày.

Oai to Hỷ Xả năng bồi đắp,

Quyền lớn Từ Bi khéo vững xây.

** Hạnh tốt gương thanh tỏa sáng ngời,

Phô màu đạo đức thắm duyên tươi.

Khiêm cung nhã nhặn hoa xinh xắn,

Bác ái từ bi hạnh tuyệt vời.

** Hiểu đạo phồn hoa bỗng chán nhàm,

Danh trần đừng nếm, lợi đừng ham.

Mượn thân cấu uế tu thân báu,

Giữ tánh từ bi diệt tánh phàm

** Hiếu thảo vẹn gìn nhân nghĩa trọn

Chánh trung tròn vẹn phận tam cang

Luân thường đạo lý đà nghiêm túc

Phước lớn đời nay mới hưởng nhàn.

** Hít vào niệm chữ Nam Mô

Thở ra Đà Phật điểm tô tâm mình

Hằng ngày trau luyện tánh tình

Suốt đời cùng kiếp thấy mình an vui

** Hoa sen tinh khiết thơm tho

Mọc lên giữa chốn bùn nhơ ao tù

Con người trí dũng bi từ

Hiện ra giữa chốn phàm phu tục trần

** Học đạo ngày xuân của đạo vàng

Bỏ mê lấy tốt sửa tâm an.

Tâm lành hướng thượng đường tu vững,

Hạnh tốt dồi trau cửa Niết Bàn

** Học Phật từ bi là Phật tử

Tu tâm sửa tánh phải vun bồi

Lìa xa chướng nghiệp dây oan trái

Nghiệp báo từ nay dứt bỏ rồi.

** Học Pháp cần tu trí chói ngời,

Đuốc vàng rực rỡ ánh vàng soi.

Đường mê rẽ lối sang đường giác,

Việc đạo bền công lãng việc đời.

** Kẻ dưới người trên đều quý chuộng

Gần xa thân thiện thảy vui cười

Bởi do nhiều kiếp mình gieo tạo

Được kết phước duyên với mọi người.

** Khéo tu học đạo Phật truyền ban

Tánh quí chân tâm sáng rỡ ràng.

Báu đẹp sáng trưng vì giới đức,

Thanh cao tươi sáng bởi tâm an

** Khi thăng trầm, lúc vui buồn

Giữ tâm như đất luôn luôn không phiền

Dầu dơ sạch, dầu chê khen

Ví tâm như đất thản nhiên mặc tình

** Kính đạo thành tâm giữ báu truyền,

Điều răn giới cấm giữ tròn nguyên.

Thân phàm đổi được thân kim sắc,

Của tạm làm nên của vững bền

** Lâm nguy chớ vội cầu xin

Hãy cầu nghị lực tự mình vượt qua

Khổ đau chớ khá kêu ca

Chỉ cần dũng trí điều hoà an nhiên

** Là Phật Tử ban vui cứu khổ,

Bất luận là việc nhỏ hay to

Giúp cho bá tánh được nhờ

Là hoan hỷ nhứt trong giờ phút tu.

** Là Phật Tử cũng như viên ngọc

Mài giũa nhiều màu sắc càng tươi

Khó khăn chẳng những không lùi

Mà còn tiến mạnh hơn hồi trước kia

** Là Phật Tử giàu lòng bác ái,

Yêu người đời bằng cái chơn tâm

Vạch đường mở ngõ cao thâm

Giúp người khỏi cảnh mê lầm khổ đau.

** Là Phật tử làm con có hiếu

Làm mẹ cha tiêu biểu hiền nhân

Vợ chồng thì vẹn ái ân

Anh em thì vẹn cán cân nghĩa tình

** Là Phật tử đem mình làm nghĩa

Lòng thương người như thể thương thân

Không làm ích kỷ hại nhân

Chỉ làm những việc phước duyên cho đời.

** Là Phật Tử phải hoà đại chúng

Tuỳ theo người mà dụng lời khuyên

Khiến cho ai cũng hoá hiền

Chung qui đều nối sâu duyên Phật đài

** Là Phật Tử thượng cầu hạ hoá,

Gắng làm cho đạo quả viên dung

Con đường Bồ Tát chí trung

Trên thì cầu Phật dưới tùng độ nhân.

** Là Phật Tử thường ngày lo đạo

Giải quyết bao khổ não trần lao

Khiến cho đời hết lầm than

Được no, được ấm, được an, được hoà.

** Là Phật tử trong khi nghe Pháp

Vui mừng hơn là gặp vàng ròng

Pháp mầu cứu khỏi long đong

Vàng ròng chẳng giúp khỏi vòng trần ai

** Là Phật Tử việc làm hoặc nói,

Hợp đạo mầu, ích lợi nhơn sanh

Làm cho người được phước lành

Nói cho người được tu hành hiền lương

** Lễ Phật đầu Xuân, bốn mùa an khang

thịnh vượng, trăm điều như ý;

Dâng hương ngày Tết, trọn năm phước lộc

phồn vinh, vạn sự cát tường.

** Lìa mê, dứt ác, tạo duyên lành,

Giác ngộ tu hành độ chúng sanh.

Oan trái xa rời tâm mát mẻ,

Từ bi ban rải cõi an bình.

** Lỗi người mình phải bỏ qua

Lỗi mình mình phải xét tra kỹ càng

Việc chi mình hãy chưa làm?

Việc chi mình đã lo kham được rồi?

** Lời vô ích, ngàn câu vô bổ,

Hữu ích, dầu nhứt cú hữu duyên.

Vừa nghe, tâm tịnh thanh liền,

Khổ sầu tiêu tán, não phiền sạch không

** Lòng lành học đạo tánh anh nhi,

Quyết chí noi gương Phật đại bi.

Trí rạng nhân từ dày phước báu,

Tâm gìn giới đức hợp thanh qui.

** Lòng son vẹn giữ trọn tâm bi

Ngọc sáng châu trong chẳng vết tỳ.

Bến giác kề nương khoang Bát Nhã,

Tâm thiền nhuận rưới giọt dương chi

** Lòng từ thắng được lòng sân

Lòng ngay thắng được lòng gian ý tà

Thắng hung dữ lấy hiền hoà

Thắng lòng tham lấy của ra cho người

** Miệt mài trì niệm Hồng Danh

Ba đời chư Phật long lanh sáng ngời

Chủ tâm, chủ ý, không lơi

Nhất hạnh tam muội, đời đời an vui.

** Mỗi sáng dậy tự mình phản tỉnh

Hành động không lơ đễnh sai lầm

Trí thanh giới tịnh trong ngần

Là người được đấng siêu trần tán dương

** Mừng Xuân Di Lặc, mở lối Từ Bi,

sống đời Nhân Ái, Phước vô lượng;

Vui Tết cửa Phật, nuôi lòng Hỷ Xả,

thân tâm An Lạc, Thọ miên trường.

** Mùa xuân cây đức nẩy mầm duyên,

Cành lá xum xuê giống thảo hiền.

Gốc cội từ bi sanh trí huệ,

Ngọn nhành giới đức phát tâm thiền.

** Mùi hương các thứ danh hoa

Tuyệt thơm nhưng khó sánh qua hương người

Hương người đức hạnh thanh tươi

Xông lên bát ngát khắp vời thiên cung

** Mùi hương hoa quí tiết ra

Khó bề ngược gió bay xa khắp cùng

Mùi hương đức hạnh ngát lừng

Mặc dầu ngược gió bay cùng bốn phương

** Đầu năm tặng lộc mừng xuân

Chúc mừng Phật tử muôn ngàn sắc hương

Sống trong hạnh phúc cát tường

Vô lượng công đức muôn phương an lành.

** Đầu xuân năm mới chúc bình an

Chúc luôn tuổi trẻ, chúc an khang

Chúc sang năm mới nhiều tài lộc

Công thành danh toại chúc vinh quang

** Đầu xuân tài lộc phát dồi dào,

Phước cũng cao mà thọ cũng cao.

Phú quí vinh hoa ngời rạng vẻ,

Giàu sang thịnh vượng phát muôn màu

** Năm cũ qua đi xuân mới về,

Hoa thơm cỏ lạ khắp đường quê.

Khai thông nguồn đạo công thành quả,

Mở rộng lòng từ đức trổ huê

** Năm mới mừng Xuân hưởng nụ cười

Bình an hạnh phúc đến muôn nơi

Bao nhiêu nạn chướng tiêu tan hết

Còn lại tâm lành vui thảnh thơi.

** Năm mới Xuân sang đón chúc mừng

Chúc lành, chúc khoẻ, chúc trường xuân

Chúc câu khánh hỷ, lộc tài phát.

Chúc nguyện nhơn sanh đạo thắm nhuần

** Năm mới xuân về khắp mọi nơi,

Trau dồi cội đức phước vun bồi.

Tâm thành chí sáng tươi xinh rạng,

Nguyện vững bền tâm tỏ sáng ngời

** Đạo đức giồi trau phước vĩnh miên

Năng hoà năng nhẫn dứt ưu phiền

Theo Thầy học đạo đường tu vững

Lấy đức rèn lòng nếp sống yên

** Đạo quí tu tâm ngọc chiếu màu,

Căn xưa duyên trước phước giồi trau.

Kinh hôm, kệ sớm bền tinh tấn,

Hoa tuệ hương thanh toả ngạt ngào

** Đạo vàng cao quý nhất trên đời,

Cương quyết gắn liền ý đạo thôi.

Ban rải gương lành người kính mến,

Dang tay cứu vớt kẻ chơi vơi

** Đến chùa gieo ruộng phước điền

Phật ân gia hộ con hiền cháu ngoan

Trọn đời phú quý giàu sang

Thọ trường trăm tuổi an nhàn thảnh thơi.

** Ngày ngày cần mẫn tinh chuyên

Dù bao thử thách vẫn kiền lòng tu

Tháng năm tăng trưởng công phu

Dứt phiền não, quả Vô Ưu mới thành.

** Ngày xuân công đức gắng trau dồi,

Nguyện chẳng sai mà ý chẳng lơi.

Mộ đạo tỏ ra lòng mến đạo,

Độ đời lưu lại tiếng thơm đời

** Ngày xuân được thọ Pháp chân truyền,

Thiện pháp trao về kẻ thiện duyên.

Bát nhã khai tâm lần nẻo sáng,

Từ bi chưởng đức rạng gương hiền

** Ngày xuân sắc đạo sáng tươi trời,

Bác ái lòng từ rỡ thắm tươi.

Lợi lạc nhân sanh tâm nguyện hạnh,

Hoà đồng sanh chúng đức cao ngôi

** Ngày xuân theo học Pháp tinh anh,

Đạo gắng giồi trau đạo đắc thành.

Ráng nhẫn, ráng gìn lòng bác ái,

Càng lâu càng tỏ chí cao thanh

** Ngày xuân trừ hết sạch si mê,

Trí mở mênh mông cảnh Phật kề.

Tứ Đế rõ làu đường diệt khổ,

Thiền hành triệt thấu đạo đơm huê

** Nghiệp thiện chưa thành thục

Người thiện thấy đắng cay

Đến khi thành thục mới hay

Nghiệp lành quả tốt thiện vay vui đền

** Nghĩa ân báu đức sánh châu trân

Nguyện nắm tay nhau lấp biển trần

Đúc cột từ bi xây cõi thọ

Rải hoa giác tuệ ngát trời xuân

** Ngọc trân báu đức sánh châu trân

Nguyện nắm tay nhau lấp biển trần

Đúc cột từ bi xây cõi thọ

Rải hoa giác tuệ ngát trời xuân

** Người dư dả vẫn còn ham muốn

Tôi ít oi cảm thấy vừa lòng

Họ nghèo trong tiền rừng bạc biển

Tôi giàu trong áo vá túi không

** Người nào đang lúc giận lung

Tức thì ngăn được như dừng trớn xe

La người chế ngự tài ghê

Ngoài ra là kẻ thường lề cầm cương

** Người toàn giới đức đẹp trong ngoài

Dung sắc trang hoàng, hạnh thao ngay.

Đức bủa thương người, danh tốt rạng,

Tài đem trợ đạo, tiếng thơm dài.

** Người trong sạch từng làm việc phước

Chỗ này vui chỗ khác an vui

An vui rải khắp nơi nơi

Nhớ mình tạo phước mừng vui tịnh lòng

** Nhạc Xuân âm hưởng tiếng tiêu dao,

Gợi nhớ căn xưa nhớ kiếp nào.

Tỉnh mộng tài bồi cơ chánh giáo,

Trau tâm gột rửa bụi gian lao

** Nhà cửa quê xưa biết chốn nào,

Phong trần lưu lạc gánh thương đau.

Tay lành xây cất nhà duyên phước,

Đức tốt giăng giăng bủa lưới rào

** Nhành dương tưới mát nước cam lồ,

Mát mẻ tinh thần đạo đức tô.

Sau trước trau tâm điều phục ý,

Sớm chiều lần chuỗi niệm Nam Mô

** Như bông hoa tươi đẹp

Có sắc lại thêm hương

Cũng vậy lời khéo nói

Có làm có kết quả

** Như hoa có sắc không hương

Nói lành mà chẳng đảm đương làm lành

Như hoa có sắc thêm hương

Nói lành rồi lại đảm đương làm lành

** Nhứt tâm tưởng Niệm Di Đà

Như hoa sen nở bừng ra giữa bùn

Giữa bùn sen chẳng dính bùn

Di Đà tưởng niệm tận cùng an vui

** Điều khổ não là điều duy nhứt,

Phật dạy ta chấm dứt khổ đau,

Thực hành nếp sống thanh cao,

Là ta dứt khổ, dứt đau tự mình.

** Điều thiện nhỏ chớ khinh

Tưởng quả chẳng đến mình

Bậc trí thiện dồn chứa

Như nước nhỏ đầy bình

** Địa ngục thiên đường cũng tại tâm

Nhơn nào quả nấy há sai lầm

Từ bi ban rải tiêu oan trái

Hỷ xả hoà đồng dứt hận sân

** Đời trước gieo nhân với mọi người

Đời nay sung sướng được vui tươi

Người thương kẻ mến đông huynh đệ

Bạn hữu bà con được vẹn mười.

** Được cung phụng mẹ cha

Yêu thương gia đình mình

Được làm nghề thích hợp

Là phước đức lớn nhất

** Đức thảo lòng ngay tánh dịu hiền,

Gương thanh ý tịnh hạnh thơm duyên.

Trường trai giữ giới tâm từ ái,

Bố thí gieo duyên tánh đức thiền

** Đón Tết đến trăm điều như ý.

Mừng Xuân sang vạn sự cát tường.

Phước thắm ngàn đời cây trổ lộc.

Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa.

** Nụ cười tươi đẹp tợ hoa Sen

Thơm ngát bao la khắp các miền

Lài Cúc Mai Đào Hồng Huệ Thọ

Hoa nào cũng khó sánh hoa Sen.

** Ở đâu cũng niệm Di Đà

Ở đó sẽ có nở hoa sen hồng

Ở đâu có Phật trong lòng

Ở đó cũng có sen hồng nở hoa

** Ở đời muôn việc muốn thành công

Đạo đức trau tria dọn tấm lòng

Vải nhuộm ban sơ màu thấm thía

Pháp hành rốt ráo hạnh dung thông

** Ở phải ăn ngay hiền hiếu thảo

Chánh trung liêm sĩ biết tu hành

Trì trai giữ giới bòn duyên phước

Niệm Phật tụng kinh sửa tánh lành

** Phật tử lòng thành đón chúc xuân,

Xuân nay sáng đẹp gấp muôn lần.

Phước tài thịnh vượng đầy dương thế

Cát lộc vinh hoa rải khắp trần.

** Phật tử ngày nay rải lộc vàng

Ngày sau hái lộc hưởng vinh quang

Giúp nghèo cứu khổ bồi âm chất

Kính Phật thương Tăng hộ đạo tràng

** Pháp Bảo lời vàng dạ kính ghi,

Noi gương Phật Tổ hạnh từ bi.

Học câu hữu đức tâm trong sáng,

Tu hạnh nhân từ trí rạng tươi.

** Pháp lành ban rải sáng tâm trong,

Ai luống mê man chốn bụi hồng.

Giác tỉnh, nguyện lành thuyền cập bến,

Lòng thanh, tín vững, nước xuôi dòng.

** Phước lành đức thọ kỷ cang truyền

Thiện pháp trao về kẻ thiện duyên

Bát nhã khai tâm lần nẻo sáng

Từ bi chưởng đức rạng gương hiền

** Phước lộc duyên may gặp thạnh thời

Tay trồng tay hái quả vui tươi

Chi tài huyễn vọng tài năng hoại

Thà phước huyền chơn phước để đời

** Phước đức còn hơn ngọc báu trân,

Từ bi đạo đức phước che thân.

Duyên xưa nghiệp cũ nay nguyền dứt,

Quả mới tương lai cố gắng cần.

** Phước đức trồng gieo hạt giống lành.

Từ, Bi, Hỉ, Xả, Giới hoa thanh.

Cây xanh Trí Huệ sum xuê nhánh,

Quả chín Vô Sanh ngọt vị lành

** Phước tạo nhân duyên hạnh cát tường,

Tâm từ thuận thảo sống an khương.

Cát tường hạnh phúc nơi duyên đạo,

Cát lộc bình an giữa cảnh thường

** Phước thắm ngàn đời cây trổ lộc.

Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa.

Xuân an khang đức tài như ý

Tết thịnh vượng phước thọ vô biên

** Phúc thắm ngàn đời cây trổ lộc,

Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa.

Xuân hạ thu đông thân tâm thường lạc.

Đông tây nam bắc vạn sự kiết tường.

** Rạng ngời thanh khiết ấy hoa sen,

Sắc đẹp băng thanh thắm dịu hiền.

Ý nhẫn giới gìn tròn đạo hạnh,

Tâm hoà thân giữ rạng tâm thiền

** Sang xuân hạnh giới ngát trời xuân

Hương ngát trời thanh rửa bụi trần

Trí dốc độ sanh minh tuệ trí

Thân nguyền sự chúng vĩnh tồn thân

** Sông Hằng chớ tưởng rửa oan khiên

Nước pháp thành tâm rửa não phiền

Đức tốt ngày giờ nào cũng tốt

Tâm yên mọi cảnh thảy vui yên

** Tâm an trí tuệ ngọc tinh anh

Anh nhuệ gia tăng nhuận đức lành

Lạc cảnh nguyện cầu thân bổ xứ

Chân tâm trau luyện đạo viên thành.

** Tâm bình, pháp giới tự nhiên bình

Nghiệp tịnh thanh liền cảnh tịnh thanh

Chim trổi Tứ đề ca giải thoát

Gió đờn Bát chánh nhạc Vô sanh

** Tâm khoan đức hạnh rộng bao dung,

Báu pháp trong tay tự ý dùng.

Kỉnh Phật nghe Thầy thương đạo hữu,

Hành thiền giữ giới học khiêm cung

** Tâm lành nào khác ngọc tinh anh.

Anh nhuệ gia tăng nhuận phước lành,

Lạc cảnh nguyện cầu thân bổ xứ,

Chân tâm trau luyện đạo viên thành

** Tâm lành nét mặt vẻ hân hoan

Lân mẫn nhân sanh đức ngập tràn

Hỷ xả nhơn sanh phiền đoạn tuyệt

An vui rải khắp hưởng vui an

** Tâm lành tự hiện phước an ninh,

Giải khổ nhơn sanh thoát khổ mình.

Nghiệp dứt trần duyên lần lượt dứt,

Tâm bình ngoại cảnh tự nhiên bình

** Tâm lành tưởng Phật vẹn niềm tin

Của báu trong tay khéo giữ gìn

Phước đức vẹn tuyền duyên kết quả

Công phu dày dặn bảng ghi tên

** Tâm đạo xuân nay sáng phước lành

Vun bồi đạo đức rạng hương thanh.

Hoa thơm Bát Nhã tươi đường tục,

Gương quí Đài Sen sáng Niết Bàn

** Tâm quí cần tu cửa đạo kề,

Bước đường hướng thượng bước đường quê

Khai thông nguồn đạo công thành quả,

Mở rộng lòng từ đức trổ huê.

** Tâm qui Tam Bảo tự tâm an,

Vật chất lìa xa trí nhẹ nhàng.

Giữ giới tu bồi căn giải thoát,

Tịnh lòng xây dựng cõi Tây Phương.

** Tâm thanh rèn luyện hạnh chuyên cần

Chứa đức còn hơn chứa báu trân

Nhịn mặc nhịn ăn bòn phước thí

Thương người thương vật góp tinh thần

** Tâm tốt bền công hộ đạo tràng

Công đầy quả đủ hướng Tây phang

Phước duyên bồi đắp thân an lạc

Của cải dồi dào trí rảnh rang

** Tâm tốt cùng đời kết thiện duyên,

Căn lành gieo tạo đạo chân nguyên.

Chung lòng góp sức trồng cây đức,

Quyết chí bền tâm giữ gốc thiền

** Tâm từ phát nguyện giúp bần cùng,

Tạo phước ban lành hạnh thuỷ chung.

Thân Giới bi từ tâm bác ái,

Đức gìn hỷ xả tánh khoan dung.

** Tân niên rộn rịp đón Xuân về,

Hoa lá tươi cành lộc trổ huê.

Đất nước yên bình đời vui đẹp,

Nhơn sanh giác ngộ đạo Bồ đề.

** Tân xuân sáng rỡ giá liên thành,

Cao quý lòng son tánh tịnh thanh.

Lấm bụi vẫn tươi màu giới đức,

Ô trần vẫn nhiễm sắc tinh anh

** Tỉnh tuồng giữa đám hôn mê,

Tinh cần giữa đám ê chề buông lung.

Như con tuấn mã oai hùng,

Vượt qua con ngựa ốm tong yếu hèn.

** Tạo phước bền công chưởng phước điền

Phước điền gieo hạt trổ hoa duyên

Thương người Phật độ tâm an ổn

Hộ đạo trời dành phước đức nguyên

** Tánh hiền dạ thảo của nhường cho,

Tịnh Giới thanh Quy bước lựa dò.

Nói phải làm ngay, lòng chánh trực,

Phước che, đức chở, mựa sầu lo

** Thân tâm an lạc

Con nhận lộc trời

Vinh hoa phú quý

An hưởng đời đời.

** Thăm thẳm bao la khoảng đất trời,

Người hơn muôn vật giữa trần ai.

Nghiệp duyên thay đổi phàm nên Thánh

Chánh pháp truyền ban đạo cứu đời.

** Thắng người đâu sánh thắng mình

Chiến công tự thắng liệt oanh trên đời

Thắng người đâu sánh thắng mình

Thắng mình chế ngự dục tình cao siêu

** Thạnh hưng tu phước gặp hưng thời

Gieo hạt vui thì hái quả vui

Đem vật chất trần hư ảo tạm

Đổi công đức báu vĩnh miên trường

** Thanh trai tịnh hạnh phước duyên lành

Nuôi dưỡng lòng từ đức hiếu sanh

Tha giết ngàn trùng ban đạo nghĩa

Dạy khuyên vô lượng rải ân tình

** Thí như cái lưỡi nếm canh

Tức thì đã biết vị lành ngọt ngon

Gần hiền chăm chú học khôn

Tức thì thấu nhập pháp môn dễ dàng

** Thơm mát vườn tâm sắc đạo lành.

Hữu duyên tương hội bậc căn lành.

Từ bi hỷ xả tâm an ổn,

Bình đẳng dung hoà trí nhẹ thanh

** Thường hoan hỷ tôn thờ Tam Bảo

Nhất là tôn Trưởng lão cao Tăng

Được điều tăng trưởng phước phần

Sống lâu vui vẻ an bằng đẹp xinh

** Thu hết, Đông về, Xuân lại sang,

Hoa thơm cỏ lạ sắc nồng nàn.

Trời trong ánh đạo mây từ ai,

Nắng ấm Vô Vi gió Niết Bàn.

** Thuyết nghiệp báo không như tiền định

Không buộc ràng so mạng thần linh

Việc làm phản ứng dữ lành

Thay nhơn đổi nghiệp tự mình chủ trương

** Tiễn năm cũ đi, sống từ bi,

thể hiện chân thiện mỹ

Đón năm mới về, tập hỷ xả,

tỏa sáng đức tài tâm.

** Từ bi, hỷ xả tánh khoan dung,

Đức tốt người đem rải khắp cùng.

Tạo phước thi ân nhân vô lượng,

Thương người giúp vật đức muôn trùng

** Trắng trong đẹp đẽ vẹn trong ngoài

Dung sắc trang hoàng hạnh thảo ngay

Đức bủa thương người danh tốt rạng

Tài đem trợ đạo tiếng thơm dài

** Trí tâm chiếu sáng ánh khoe duyên

Đạo quý đường thanh vẹn ước nguyền

Của tạm thân phàm mau đánh đổi

Liên đài ửng sắc, sắc quy nguyên

** Trong các pháp do tâm làm chủ

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên

Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền

Như hình soi bóng vui liền theo sau

** Trong trần thanh chất khác phàm tình,

Lóng đục, gạn trong, rạng đức minh.

Góp phước tu duyên, duyên giải thoát,

Quên mình lo đạo, đạo viên thành

** Trời đất trở mùa xuân lại sang

Chúc chư Phật tử được bình an

Bên thềm năm mới tăng thêm tuổi

Giải thoát tâm tu đến Niết Bàn.

** Trời xuân nắng ấm chiếu xuân hồng,

Xuân đến hoan vui khắp tấm lòng.

Như ý bình an đời thịnh vượng,

Cát tường hạnh phúc đạo thanh trong.

** Trời xuân tỏa mát phước chân nguyên,

Thiện pháp trao về kẻ thiện duyên.

Bát nhã khai tâm lần nẻo sáng,

Từ bi chưởng đức rạng gương hiền

** Trời xuân tỏa sáng cả không gian,

Tươi thắm trần gian ánh đạo vàng.

Đời đạo hợp hòa trong hạnh phúc,

Thầy trò vui vẻ cảnh thanh an.

** Tu phước ngày đêm cội phước trồng

Phước trồng thắm thoát huệ sanh bông

Quên thân vì đạo lòng thơ thới

Học pháp, hành thiền, trí sáng thông

** Tu tâm bồi dưỡng đức nhân từ

Tâm tánh trời sanh đức đạo tu.

Vì chúng khó khăn tâm chẳng quản,

Giúp đời mệt nhọc trí không từ

** Tu tâm dưỡng tánh sống thảo ngay.

Sửa tánh trau lòng cuộc đổi thay.

Giữ Giới gìn Quy bền sốt sắng,

Nghe Kinh học Pháp gắng dồi mài.

** Tuổi đời thêm tuổi khéo tuỳ duyên

Tuỳ phận đời không vướng não phiền.

Tuỳ cảnh hoà mình tâm nhẫn nhịn,

Tuỳ cơ độ chúng đức lưu truyền.

** Tuổi thọ tu duyên hưởng thọ dài

Kiếp trần lưu luyến luỵ trần ai

Lau gương trí tuệ soi đường lạc

Nhuận nước cam lồ tỉnh giấc say

** Vật chất trần gian tạo ác tâm

Bớt đi vật chất dưỡng tinh thần

Si mê chuyên chở ghe tàn ác

Trí tuệ trau dồi ngọc báu trân

** Vốn liếng hành trang đến cõi trần

Người hơn muôn vật tấm lòng nhân

Tâm lành hướng thượng càng cao phẩm

Nghiệp ác sa đà mới luỵ thân

** Vững vàng thay ngọn đại sơn

Bão to gió lớn chẳng sờn chẳng lay

Người đại trí vững vàng thay

Lời khen tiếng báng chẳng lay chẳng sờn

** Vui chỗ này vui lây chỗ khác

Người hiền lành rải phước nhiều nơi

Nơi nào cũng được an vui

Mắt nhìn thiện nghiệp thảnh thơi nhẹ nhàng

** Xã hội tình thương dắt dẫn nhau

Chẳng phân khôn dại rẻ nghèo giàu

Chia cay sớt ngọt chung niềm đạo

Quả tốt nhơn lành hưởng kiếp sau

** Xưa nay quân tử Hiền nhân

Mở lời chánh trực, cân phân đôi đường

Không nói dối, biết nhịn nhường

Pháp âm vi diệu, ngát hương thơm lừng.

** Xuân an khang đức tài như ý

Tết thịnh vượng phước thọ vô biên

Mừng Xuân niệm Phật thêm công đức

Đón Tết từ bi dứt não phiền.

** Xuân có trăm hoa thu có trăng

Hạ về gió mát tuyết đông giăng

Vì lòng thanh thản không lo nghĩ

Ấy buổi êm đềm chốn thế gian

** Xuân giác ngộ giữa vùng trời Nam Việt,

Xuân thanh bình của những kẻ hiền lương.

Giữ giới răn, không tạo nghiệp đau thương,

Sống an lạc cõi trường xuân bất lão.

** Xuân gửi tặng nhau một chữ THƯƠNG

Để sau bù đắp cuộc vô thường

Ân cần, trân quý khi còn gặp

Biết vẫn còn chung một đoạn đường.

** Xuân mừng giác ngộ cõi miên trường,

Sáng suốt nương mình chỗ đáng nương.

Tam Bảo kính tôn tròn một kiếp,

Tứ ân báo đáp vẹn trăm đường.

** Xuân Đạo tươi nhuần cảnh tịnh thanh,

Vườn tâm mát dịu trí an lành.

Hoa bi nở rộ từ tâm trổ,

Sắc đạo thơm lừng phước thiện sanh.

** Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phước Lộc đưa nhau đến mọi nhà

Vài lời cung chúc Tân Niên mới

Vạn sự an khang vạn sự lành

** Xuân nay bố đức với thi ân,

Bác ái dồi trau tánh kiệm cần.

Nhịn ăn, nhịn mặc rèn tâm đạo,

Góp đức, bồi duyên luyện tánh nhân.

** Xuân đến âm vang vọng khắp miền,

Đạo lành nhuần gội báu thiêng liêng.

Siêng năng bón tưới vườn công đức,

Chăm chỉ trồng gieo ruộng phước điền.

** Xuân đến chung lòng gặp gỡ nhau,

Tình thân thắm thiết ý tương cầu.

Hợp tâm chung sức ươm mầm phước,

Quyết chí vun bồi nảy nhánh tu.

** Xuân đến chúc cho khắp mọi nhà

Tình thương trải rộng mãi lan xa

Sống đời an lạc theo gương Phật

An khang, phước lộc, đến muôn nhà

** Xuân đến gieo duyên phước hạnh lành,

Giới điều gìn giữ nhuận màu thanh.

Đạo mầu phấn khởi đường tu tỉnh,

Cõi tạm xem thường bả lợi danh.

** Xuân đến gieo duyên phước hạnh lành,

Trăm hoa đua nở đạo thêm thanh.

Gương xinh Bát Nhã hương từ ái,

Cảnh đẹp Liên Đài sắc trí nhân..

** Xuân đến hoa thơm ngát đạo tràng,

Căn lành gieo tạo đạo chân nguyên.

Chung lòng góp sức trồng cây đức,

Quyết chí bền tâm giữ gốc thiền

** Xuan đến muôn lòng rạng sắc xuân,

Từ tâm tỏa sáng khắp dương trần.

Bình an đem đến cho muôn loại,

Hạnh phúc chở đầy tặng chúng nhân.

** Xuân đến đem cho vạn sự lành,

Ngọt ngào bác ái sắc hương thanh.

Lấy tâm hỷ xả làm phương tiện,

Dùng đức từ bi độ chúng sanh.

** Xuân đến nhân gian rộn tiếng cười

Xuân về hoa nở sắc hồng tươi…

Xuân trong ánh đạo thường miên viễn

Xuân ấy vĩnh hằng xuân thắm tươi.

** Xuân đến nhạc xuân thật nhẹ nhàng,

Pháp lành rộng mở trí thênh thang.

Khai nguồn Bát Nhã vơi lòng tục.

Mở cửa Từ bi đến Niết Bàn.

** Xuân đến non sông rất hữu tình,

Nguyện làm lợi lạc giúp nhơn sinh.

Gieo duyên bác ái từ bi dưỡng,

Lập hạnh độ đời trí huệ minh.

** Xuân đến nương theo Bát Nhã thuyền,

Hoà mình bủa đức kết nhơn duyên.

Phân vun nước tưới ba cành huệ,

Hoa nở hương nồng chín phẩm sen

** Xuân đến ơn trên rải phước ban,

Gia hòa sự nghiệp phát hưng an.

Tâm thành hộ đạo con hiền hiếu,

Học đức cần tu cháu thảo ngoan.

** Xuân đến tập tu giữ hạnh nhường,

Hạnh nhường giữ được dạ thanh lương.

Duyên lành tu vẹn tâm thanh thản,

Phước đức tròn xong đạo vững đường.

** Xuân đến thành tâm tạo phước điền,

Cây lành chăm sóc sắc khoe duyên.

Vinh hoa cội gốc tươi màu nhuận,

Phú quí cây nhành sáng nét thiêng.

** Xuân đến tu tâm phước đức chơn

Phước nhiều, tội ít hướng kim môn.

Tám điều Trai Giới chuyên cần mãi,

Sáu chữ Di Đà niệm tưởng luôn

** Xuân đến xuân đi xuân lại đến

Xuân về mến chúc quý ông bà

Thân, tâm, trí, tánh đều an lạc

Tinh tấn tu hành bỉ ngạn qua

** Xuân đem lộc phước khắp muôn nhà,

Xuân đến muôn lòng nở sắc hoa.

Xuân tới bình an cho cuộc sống,

Xuân về hạnh phúc tỏa lan xa.

** Xuân nhạc âm thanh điệu nhiệm mầu,

Cho người phát khởi tín tâm sâu.

Điệu đờn Bát Nhã hồn an tĩnh,

Tiếng trống Từ Bi dạ sạch làu.

** Xuân sang gia sự thảy bình yên,

Bố đức thi ân chưởng phước điền.

Trăm việc từ bi trăm việc tốt,

Một câu nhẫn nhịn chín câu hiền

** Xuân tâm rộ nở đức anh tài,

Nuôi lớn lòng từ trí huệ khai.

Phát nguyện đưa người về Phật cảnh,

Tâm thành rước chúng đến liên đài

** Xuân tới người người hợp ý nhau,

Đạo tâm tín hạnh đức thâm sâu.

Bền lòng gìn giữ tâm thanh tịnh,

Gắng sức trau dồi đức tánh tu

** Xuân về ban phát phước duyên lành,

Tỏ tấm lòng từ xót chúng sanh.

Sắc thắm từ bi hương trí huệ,

Trái thơm bác ái vị cao thanh

** Xuân về bá tánh được bình an,

Câu pháp lời kinh toả ánh vàng.

Thiện tín cần tu mau giải thoát,

Từ bi hỷ xả sống thiên đàng.

** Xuân về cây cỏ mướt xanh non,

Tín nữ, thiện nam quả phước tròn.

Lập hạnh tu hành mong báo đáp,

Đạo tròn hạnh nguyện đẹp màu son.

** Xuân về cây cỏ mướt xanh non,

Nhớ ân Tam Bảo sánh bằng non.

Nguyện tu thành đạo đền ân trọng,

Lập hạnh tu hành báo nghĩa nhơn

** Xuân về cảnh sắc sáng thanh trong,

Đem đến từ bi tỏa ấm lòng.

Giác tỉnh, nguyện lành thuyền cập bến,

Lòng thanh, tín vững, nước xuôi dòng

** Xuân về cội đức trổ xinh tươi,

Nghĩa lễ nhân hòa trí thảnh thơi.

Trời đất hiệp hòa vui thịnh vượng,

Bốn mùa phong thạnh sống an vui.

** Xuân về giới đức gội tinh thần,

Lộc phước vinh hoa phủ nhuận thân.

Hỷ xả hoa lòng tươi nét thắm,

Từ bi thiện tánh rạng tâm chân.

** Xuân về hoa đạo ngát hương thanh,

Tâm chánh lòng chơn hạnh nguyện lành.

Từ bi luyện tánh thân tâm ổn,

Hỉ xả rèn tâm đạo pháp thành

** Xuân về kính chúc quý cư gia,

Năm mới an vui lộc đến nhà.

Mừng Xuân hoan hỷ thêm công đức,

Đón tết từ bi bớt não phiền.

** Xuân về đời đạo ánh khoe duyên,

Đạo quí đường thanh vẹn ước nguyền.

Của tạm thân phàm mau đánh đổi,

Liên đài ửng sắc, sắc quy nguyên.

** Xuân về đời đạo nối liền bên

Trí sạch tâm thanh chắc dạ bền.

Thân nhẫn, ý hoà ngời đuốc huệ,

Giới gìn nghiệp dứt rạng gương sen

** Xuân về Phật tử kính lòng thành,

Giữ giới tu hành trí nhẹ thanh.

Bố thí tạo duyên gieo phước đức,

Tu tâm dưỡng tính tạo nhân lành.

** Xuân về Phật tử phát tâm tu,

Tánh sáng lòng thanh học đạo từ.

Học hạnh Bồ Đề mong quả tốt,

Nuôi nhân từ ai dưỡng duyên sâu.

** Xuân về tập tánh hỷ bi từ

Thương chúng như mình hạnh Bổn sư.

Gió đức lừng đưa hương hữu ý,

Trăng từ thêm rạng ánh vô tư

** Xuân về vạn vật thảy xinh tươi

Muôn đoá hoa xuân nở nụ cười

Chúc được kiết tường thành tựu ý

Thiện nam tín nữ sống hoà vui

** Xuân vui tâm tánh tự thanh bình,

Dạ trắng lòng son trí sáng tinh.

Đuốc tuệ sáng soi mầm nghiệp chướng,

Nước dương rửa sạch nợ oan tình.

** Xuân, chúc cho nhau một chữ THÀNH

Thành công, thành tựu với thành nhân

Hướng về phụng sự vun Tài Đức

Hạnh phúc miên trường.. Xuân mãi Xuân.

** Xuân, chúc mọi người một chữ AN

Giữa đời luôn biến động, gian nan..

– Bình an khó gặp nơi trần cảnh

Tìm lại trong ta, sống nhẹ nhàng.

** Xuân, chúc mọi người nhớ chữ TÂM

Để cùng sống đẹp đến trăm năm

Thiên đàng, địa ngục.. từ Tâm tạo

Hỷ, Xả, Từ, Bi, xóa lỗi lầm.

** Xuân, chúc người thương một chữ HOÀ

Đời không thuận ý hãy cho qua

Phiền giận, riêng mình ôm mối khổ

Thanh thản khi lòng niệm thứ tha.

** Yêu đạo cùng lòng giúp nước dân,

Tâm minh ngời sáng tánh chơn lành.

Dựng xây đất nước bằng tâm ái,

Bồi đắp giang sơn bởi đức nhân.

Sưu tầm

0/5 (0 votes)