Cuốn Theo Chiều Gió

Review Cuốn theo chiều gió Vào năm thứ ba mươi sáu của thế kỷ XX, một sự kiện được ghi lại trong lịch sử văn học hiện đại nước Mỹ. Đó là sự ra đời của một tác phẩm văn học chẳng những mau chóng thu phục được tấm lòng người dân Mỹ mà còn … Đọc tiếp Cuốn Theo Chiều Gió